Blog

ÇEVİRMENLİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ


ÇEVİRMENLİĞİN TANIMI VE ÖNEMİ
Bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye "mütercim”, bir konuşmanın ya
da metnin söylenmesini ya da yazılmasını takiben çeviri yapan kişiye ise "tercüman” denir.
Bu iki terim birbiriyle karıştırılmakta ve çoğu zaman da birbiri yerine kullanılabilmektedir.
Genellikle bu terimi kapsayacak şekilde "çevirmen” kavramı da kullanılabilmektedir.
Teknoloji alanında son yıllarda yaşanan gelişmeler, ülkemizin teknoloji transferi,
ithalat ve dışa açılmada yoğun çabalara girmesiyle özellikle kaliteli çeviriye duyulan ihtiyaç
katlanarak artmıştır. Özellikle yeni kavramlar ve terimleri gerektiren, sürekli gelişim içinde
olan teknik ve hukuk alanlarında çeviri ihtiyacı gözle görülür bir şekilde artmaktadır. Hızla ve
sürekli artan çeviri ihtiyacı, özel ve resmi kurumların bünyelerinde, istihdam ettikleri
çevirmenler, serbest çevirmenler, çeviri büroları ve çeviri firmaları tarafından karşılanmaya
çalışılmaktadır.
Ülkemizde çevirmenlik eğitimi, 1993-94 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde İngilizce
Mütercim - Tercümanlık Bölümünde, bir yıl sonra da Hacettepe Üniversitesi’nde aynı
bölümün açılmasıyla başlamıştır. Ülkemizde halen 32 ayrı üniversitede İngilizce, Almanca,
Fransızca, Rusça, Arapça ve Çince dillerinde 1921 kadar öğrenciye çeviri eğitimi verilerek
özel ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu çevirmen gereksinimi giderilmeye çalışılmaktadır.
Çevirmenlik mesleği, kamu ve özel sektörde kaliteli ve güvenilir çevirilerin
yapılmasını sağlayarak milli ekonomimize fayda sağlamaktadır. Özellikle ülkemizin dünyanın
17. büyük ekonomisi ve AB entegre sürecinde aday bir ülke olduğu dikkate alındığında
çevirmenlik mesleğinin önemi ortaya çıkmaktadır.


 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 19557

Bu sayfayı paylaş