Blog

ÇEVİRMENLERİN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


ÇEVİRMENLERİN ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Küreselleşme bağlamında dünya çapında yaşanan gelişmelerin sınırları kaldırmasıyla beraber toplumlar arası etkileşim tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar artmış, ülkemizde bu gelişmelerden etkilenmiş ve gerek devlet gerekse de toplum olarak yoğun bir şekilde dışa açılım yaşanmıştır.

Bu gelişmelerin doğal neticesi olarak da klasik Batı dillerinin yanı sıra Dünyanın en nadir rastlanan dillerinde de çevirmenliğe ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.

Bu nedenle çevirmenlik mesleğinde artık dil bilmek yetmemekte, uzman ve özellikli konularda yetkin çevirmenliğe ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeni çevirmenlik alanlarının ortaya çıkışı hem kurumlarda hem de serbest piyasada daha çok çevirmene ve daha çeşitli dillerde hizmete ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Yetkin ve uzman çevirmenlerin hem kamuda hem de özel sektörde iş bulma olanakları bu sebeple çok daha kolaydır. Ancak yetkin ve uzman çevirmenlerin yetiştirilmesi amacıyla ülkenin üst düzey meslek federasyonu tarafından uygulamalı olarak en az 3 en fazla da 12 aylık sürelerle eğitim programları düzenlenmelidir.

Özellikle hassasiyet gerektiren toplum çevirmenliği, ardıl çevirmenlik, diplomatik çevirmenlik, spor çevirmenliği, hukuk çevirmenliği, sağlık çevirmenliği ile simültane çevirmenlikte bu gereksinimin ulusal olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan MYK Seviye 6 Ulusal Meslek Standardı ile Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından hazırlanan -2009 yılında TSE tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen- Çeviride Kalite Yönetimi ve Çeviri Hizmeti Sertifikasyonu (EN 15038) çerçevesinde verilmesi çeviri hizmetlerinin kalitesini artıracaktır. Bu durum formasyonu olan çevirmenlerin iş bulma olanaklarını artıracak ve çeviri sektörü böylece daha aktif ve güvenilir hale gelecektir.

Çevirmenler başta bakanlıklar olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmekle birlikte son dört yılda en fazla mütercim ve tercüman alımı yapan kamu kurumları aşağıda yer almaktadır.

1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

2. Gençlik ve Spor Bakanlığı

3. İçişleri Bakanlığı

4. Kültür ve Turizm Bakanlığı

5. Orman ve Su İşleri Bakanlığı

6. Sağlık Bakanlığı

7. Milli İstihbarat Teşkilatı

8. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

9. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

10. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

11. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

2. Gelir İdaresi Başkanlığı

13. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

14. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

15. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

Kamu kurumlarında görev alanlar genel olarak sözleşmeli personel olarak veya

mütercim-tercüman kadrosuyla genel idare hizmetleri sınıfında çalışmaktadır. Meslek

elemanları ise özel sektörde,

1. Tercüme Büroları

2. Hukuk Büroları

3. Turizm ve Otelcilik Şirketleri

4. Yayınevleri,

5. Gazeteler

6. Magazin dergileri

7. Film stüdyoları

8. Dershaneler

9. Uluslararası kuruluşlar gibi müesseselerde

çalışabilmektedir. Ayrıca çevirmenler genellikle özel büro açarak kendi çalışma alanlarını.

oluşturmaktadırlar.

 

Yorumlar (0)

Yorum bırakın

Güvenlik Kodu: 11585

Bu sayfayı paylaş