Haberler

Çevirmen ve Çeviri Bürosu Meslek Sorumluluk Sigortası


Çevirmen ve Çeviri Bürosu Meslek Sorumluluk Sigortası ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ BÜROSU ÜYELERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ DUYURUDUR!

ÇEVİRMEN VE ÇEVİRİ BÜROSU TÜZEL KİŞİ ÜYELERİMİZ,HEM "YEMİNLİ ÇEVİRMEN ve HEM DE "YEMİNLİ ÇEVİRİ BÜROSU YETERLİLİK BELGELERİNİZİ" YENİ HOLOGRAMLI BASKISIYLA ALABİLMENİZ İÇİN HEM TÜRKİYEDE HEM DÜNYADA GEÇERLİ GEÇERLİ OLAN "ÇEVİRMENLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTANIZI" YAPTIRIP POLİÇESİNİ İBRAZ ETMENİZ GEREKMEKTEDİR!LÜTFEN HEMEN BAŞVURUNUZ!

 "ÇEVİRMENLİK MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI " Türkiyede sadece Turçef Federasyon üyelerinin yasal bir kazanımıdır.

Ancak 1.4.2017 tarihine kadar Çevirmenlik mesleki sorumluluk sigortasını yaptıran ve hem Türkçe hem de İngilizce hazırlanan Sigorta poliçesini alan çevirmenler geçersiz ve miadı dolan eski belgelerini bağlı oldukları üye derneklerimize iade ederek;

-Yeminli çevirmen yeterlilik sertifikası,
-Türkiyede ve Dünyada geçerli olan Çevirmen ve Çeviri Bürosunun ayrı ayrı sicil numaralı yuvarlak mühürü,
-Yazılı çevirilerin üçüncü bir makam onayı gerektirmeden mühürleyip imzalayacak ve "Çevirmenlik Mesleki Sorumluluk Sigortalı" Çevirmen veya Çeviri Bürosudur şeklinde Türkçe ve İngilizce yazılı yazılı onay kaşeniz,
-Çeviri Bürosunun açık kimliğini içeren ve ulusal ve uluslararası sertifikasyonunun yazılı olduğu yazılı çeviri çıktıları için ortak A-4 Antetli kağıt örneği,
-Çeviri Bürosunun açık kimliğini içeren ve ulusal ve uluslararası sertifikasyonunun yazılı olduğu yazılı çeviri çıktılarının müşteriye takdiminde içine çevirilerin konulduğu ortak Karton dosya,
--Yeminli Çevirmen Kimlik kartı,
-Ulusal ve uluslarası yemin zaptı,
-Turçef EN ISO 17100 Avrupa Konseyi Çevirmenlik Normu ile Çeviri Bürosu hizmet yeri standartı HYB 13341 belgesi alacaklardır.

Böylece belgelerini alan çevirmenler yeni yasaya göre ilan edilen tarihte Adli çevirmen bilirkişi ve Türkiye ülkesel yeminli çevirmen başvurularını sigorta poliçesi ile birlikte yukardaki evrakları ile başvuracaktır.

Ayrıca yasal olarak mesleki sorumluluk sigortasını yaptıran çevirmenler çeviri yaptıkları evrakları da sorumluluk yasal olarak kendi üzerlerinde olduğu için hiçbir makamın tasdiki ve imzasına gerek duymadan kurumlara verebilecektir.

Yaptıramayanlar ise doğal olarak tüzük ve yönetmeliğe göre bu haklardan yararlanamayacaktır.

Türkiyede ilk kez Noterler ve avukatlarda olduğu gibi Türkiye Sigorta Kurumu , Ray Sigorta -Vienna Insurance Group ile Turçef Federasyon arasında hem sigorta kurumunun hem de Turçef in hukukçularının 1 yılda birlikte çalışıp hazırladıkları ve ürettikleri Çevirmen ve Çeviri bürosu için "Çevirmenlik Mesleki sorumluluk sigortası" poliçesini yasal olarak kabul etmiştir.Bu uygulama 1.4.2016 tarihinde başlamış olup Turçef üyelerin çoğu çevirmenlik mesleki sorumluluk sigortalarını yaptırmış ve hem Türkiye sathındaki yeni olarak uygulanacak olan ülkesel yeminli çevirmenlik ve hem de yeni Adli bilirkişi çevirmen yönetmeliğinin bitmesi ve yürürlüğe girmesi ile gerekeceğinden 1.6.2017 tarihine kadar binlercesi sigortalarını tamamlayacaktır. Aynı Avrupa ve dünyada olduğu gibi çevirmenlerin ikinci ve üçüncü şahislara ve kurumlara karşı maddi tazminat veya zarar ödeme durumları güvenceye alınmış olacak ve hiçbir başka bir büro veya kuruluşun sözleşmesine gereksinim duymayacaktır.En önemlisi de "Mesleki sorumluluk çevirmen üzerinde olduğu için"sigortalı olan Çevirmenler yasal olarak kendi ürettikleri yazılı çevirilere herhangi bir makamın dışardan imzası ve tasdiki gerekmeksizin imzalayacak ve mühürünü basacaktır.Örnek Çevirmenlik mesleki sigorta poliçesi Türkçe ve İngilizce olarak aşağıda görülmektedir.Hayırlı olsun!

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki hata ya da ihmaller nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı zarar taleplerine karşı işletmeler ve çalışanlar için koruma.

Bu teminat, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Talep edilmesi halinde, sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetler de sigorta kapsamı altına alınmaktadır.

Kimler Bu Teminattan Faydalanabilir?

• Serbest Muhasebeciler / Mali Müşavirler
• Avukatlar
• Mimar ve Mühendisler
• Seyahat Acenteleri
• Yönetim Danışmanları
• Medya Hizmetleri  
• Bilgi İşlem,Programlama
• Sigorta Acenteleri / Brokerleri
• Çeviri Büroları
• İnsan Kaynakları
• Destek hizmetleri / Çağrı Merkezleri
• Ekspertiz Hizmetleri
Başta olmak üzere çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için teminat verilmektedir.

Neler Kapsama Dahildir

Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma,  hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları
Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Mahkemeye Katılma Masrafları
Bir sigortalının mahkemeye katılması gerekli durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır. Bu teminat için muafiyet uygulanmamaktadır.

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri
Sigortalıdan hakaret nedeniyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.

Bu sayfayı paylaş